IFOCOP minulý rok v apríli uviedol na trh kompaktný vzorec: novú ponuku školení založenú na dištančnom vzdelávaní (3 mesiace) a následnej aplikácii vo firme (2,5 mesiaca). Prví študenti práve ukončili teoretickú časť. Na začiatku ich stáže sa vracajú k výhodám tohto vzorca, ktorý v optimalizovanom čase ponúka štátom uznanú certifikáciu RNCP úrovne 6.

 

Rekvalifikácia alebo profesionálny rozvoj v optimalizovanom čase

Kompaktný vzorec IFOCOP, ktorý je ponúkaný študentom s Bac + 2, im umožňuje pripraviť si rekvalifikáciu alebo profesionálny rozvoj v optimalizovanom čase. To je predovšetkým to, čo presvedčilo 40-ročnú Estelle D., ktorá po dlhoročných skúsenostiach ako kupujúca a manažérka nákupu využila výhody svojho CSP na preškolenie a pozíciu manažérky QHSE. „ Chcel som sa rýchlo odraziť, takže toto školenie bolo ideálne v rekvalifikačnom projekte, explique la Jeune femme. Zahŕňa stáž v spoločnosti, ktorá prináša skôr určitú legitimitu voči budúcim zamestnávateľom ako školenie, ktoré je iba teoretické. »Počas svojho školenia mala Estelle D. spolužiačku Valérie S. V 55 rokoch táto zamestnankyňa skupiny