CRPE (na dohodu o odbornom preškolení vo firme) je praktické a lektorované školenie, ktoré môže byť doplnené odborným školením a na konci ktorého má zamestnanec nielen nové zručnosti, ale aj skúsenosti z novej profesie.

Zavádza sa na konci prerušenia práce a je formalizovaný vo forme dohody uzavretej medzi zamestnancom, zamestnávateľom a primárnou zdravotnou poisťovňou (alebo všeobecnou poisťovňou sociálneho zabezpečenia) a dodatkom k pracovnej zmluve podpísaný zamestnanec.

V závislosti od prípadu môže sociálna služba zdravotného poistenia alebo pracovná zdravotná a preventívna služba koordinovať postupy so zamestnancom, jeho zamestnávateľom, závodným lekárom a Cap emploi alebo Comète France.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Pripravte sa na budúcnosť