Zamestnanec pošle zamestnávateľovi žiadosť o dovolenku v rámci PTP najneskôr 120 dní pred začatím školiacej akcie, ak ide o nepretržité prerušenie práce v trvaní najmenej šesť mesiacov. V opačnom prípade je potrebné túto žiadosť zaslať najneskôr 60 dní pred začiatkom školiacej akcie.

Zamestnávateľ nemôže odmietnuť poskytnutie požadovanej dovolenky len v prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok zo strany zamestnanca. Posun dovolenky však možno uložiť v prípade škodlivých dôsledkov na výrobu a chod podniku, alebo ak podiel zamestnancov súčasne neprítomných na tejto dovolenke predstavuje viac ako 2 % z celkového počtu zamestnancov prevádzkarne.

V tejto súvislosti nie je možné skrátiť trvanie pracovnej prechodnej dovolenky prirovnanej k obdobiu práce od dĺžky ročnej dovolenky. Zohľadňuje sa pri výpočte odpracovaných rokov zamestnanca v rámci spoločnosti.

Na zamestnanca sa vzťahuje povinnosť dochádzky v rámci vzdelávacieho kurzu. Svojmu zamestnávateľovi dáva potvrdenie o dochádzke. Zamestnanec, ktorý bezdôvodne

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Zatvorenie školy: riešenie pre rodičov, ktorí sa musia starať o svoje deti