CRPE sa môže vykonávať v spoločnosti zamestnanca alebo v inej spoločnosti. V oboch prípadoch je implementácia CRPE podmienená:

z a konvencie podpísané zamestnancom, jeho zamestnávateľom a primárnou zdravotnou poisťovňou alebo všeobecnou poisťovňou sociálneho zabezpečenia, podľa okolností;
A dodatok k pracovnej zmluve podpísaný zamestnancom.

Dohodu zasiela primárna zdravotná poisťovňa, prípadne Všeobecná sociálna poisťovňa na informáciu regionálnemu riaditeľstvu pre hospodárstvo, zamestnanosť, prácu a solidaritu (DREETS).

Dohoda o rekvalifikácii spoločnosti obsahuje tieto informácie:

Le výšku odškodného vyplatená zamestnancovi. Táto odmena nemôže byť nižšia ako odmena zamestnanca pred zastávkou pred CRPE;
La časť odmeny, ktorú znáša zamestnávateľ (alebo hostiteľskou spoločnosťou v závislosti od toho, či sa CRPE vykonáva v spoločnosti zamestnanca alebo v inej spoločnosti);
La zlomok odmeny krytej CPAM alebo CGSS v závislosti od prípadu. Množstvo

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Výpočet indexu profesionálnej rovnosti: existujú nejaké špecifiká pre UES?