Tlač priateľské, PDF a e-mail

Pôvodne od 1. januára 2015 CEP vydávalo päť sietí operátorov, ktoré mali oslovovať všetkých príjemcov bez rozdielu. Išlo o Pôle emploi, Apec, Missions locales, Cap emploi, ako aj FONGECIF a OPACIF (Uniformation was an Opacif and then provides this service. This is no longer the prípad) zodpovedný aj za riadenie implementácie individuálneho pracovného voľna nahradeného od 1. januára 2020 projektmi profesionálneho prechodu nasadenými v rámci CPF.
Podľa zákona o „profesionálnej budúcnosti“ z 5. septembra 2018 zmenila najnovšia reforma odbornej prípravy karty tým, že vyhradila podporu kandidátov CEP pri hľadaní zamestnania pre prvé štyri siete organizácií. Odteraz sa môžu pracujúci ľudia, teda zamestnanci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, uchádzať o nových operátorov vybraných prostredníctvom výberových konaní vyhlásených francúzskymi kompetenciami, čo je verejné zariadenie zabezpečujúce reguláciu. a financovanie systému odborného vzdelávania. Mimochodom, CEP bolo poskytnuté vyčlenené financovanie, čo sa predtým nestalo.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Terorizmus