Áno, správu vypracuje tútor v spolupráci s prijímateľom.
Táto rovnováha by mala umožniť určiť, či je potrebné zabezpečiť nové zariadenia alebo mobilizáciu iného zariadenia PDP napríklad.

Pripomína/upresňuje praktické modality kontrolovaného súdneho konania (ciele, dátum začiatku a konca, organizácia pracovného času, či sa skúšanie pod dohľadom vykonávalo na pôvodnej pozícii alebo na inej pozícii, predmet činnosti, meno tútora v spoločnosti a jeho pozícia, úlohy vykonané počas obdobia a pozorovania, faktory uľahčujúce návrat do práce a faktory, ktoré ho obmedzujú, potreby úprav: technické, organizačné, ľudské, v odbornej príprave alebo iné).

Správa sa zasiela pracovnému lekárovi zamestnávateľa, sociálnej poisťovni a špecializovanej umiestňovacej organizácii, ktorá má na starosti podporu a udržanie ľudí so zdravotným postihnutím v zamestnaní, ako napríklad Cap emploi, ak je to vhodné.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Zlepšite si výslovnosť francúzštiny pomocou aplikácie Shadowing? Kurz 1