c'est spoločnosť, v ktorej zamestnanec vykonáva skúšku pod dohľadom kto spisuje záznam o nehode.
Spoločnosť na vyhlásení špecifikuje status „odborný výcvikový praktikant“ a rizikový kód 85.3HA. To platí aj pre nehody pri dochádzaní.