2021 bonus za stáž: jeho výška

Ak trvanie stáže v tej istej spoločnosti presahuje dva po sebe nasledujúce mesiace, alebo ak je v tom istom školskom alebo univerzitnom roku toto trvanie dva po sebe nasledujúce mesiace alebo nie, získa stážista bonus, ktorého výška je stanovená dohodou pobočky alebo predĺžená odborná dohoda (C. educ., čl. L. 124-6).

Ak neexistuje príslušná dohoda, výška bonusu je 15% hodinového stropu programu Sociálne zabezpečenie.

L 'odškodnenie stáž sa platí mesačne a je splatná od prvého dňa prvého mesiaca EU stupeň.

Na určenie bonusu za stáž v roku 2021 bude preto potrebné pozrieť sa na hodinový strop sociálneho zabezpečenia do roku 2021.

Z dôvodu zdravotnej krízy neboli rôzne hodnoty stropu sociálneho zabezpečenia pre rok 2021 upravené. Podrobnejšie informácie o týchto dôvodoch nájdete v článku: Strop sociálneho zabezpečenia do roku 2021

Hodinový strop pre sociálne zabezpečenie zostáva stanovený na 26 eur pre rok 2021. Minimálny bonus za hodinu stáže preto zostáva v roku 3,90 na úrovni 2021 eura.

Je to iba minimálna suma

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Zabezpečte svoje webové aplikácie pomocou OWASP