Keď vám daňový úrad neposkytne sadzbu ako súčasť zrážkovej dane, pre niektorých zamestnancov sa musí použiť neutrálna sadzba. Táto sadzba, ktorú určíte vy, sa nastavuje pomocou predvolených mriežok sadzieb. Tieto siete sú hodnotené zákonom o financiách z roku 2021.

Zrážková daň: zrážková sadzba

V rámci zrážkovej dane vám daňové úrady poskytnú zrážkovú sadzbu pre každého zamestnanca.

Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť túto sadzbu poplatku:

  • sadzba alebo sadzba common law vypočítaná pre daňovú domácnosť na základe posledných priznaní dane z príjmu zamestnanca;
  • individualizovaná sadzba, ktorá je voľbou pre páry, ktoré sa zosobášili alebo ktoré spája PACS. Táto sadzba je stanovená pre každého z manželov podľa jeho osobného príjmu. Spoločný príjem daňovej domácnosti naďalej podlieha sadzbe dane z domácností ...