CPNEF identifikoval veľa potrieb, ale dve témy sú zásadné a sú predmetom okamžitej podpory (1. fáza).

1. na osobný tréning obnovy. Je to o :

privítať verejnosť v súvislosti s projektom stavby integráciou opatrení „bariérových gest“ a opatrení „fyzického dištancovania“, ktoré zabezpečia bezpečnosť zamestnancov, dobrovoľníkov a používateľov v súlade s činnosťami as rešpektom zásady zásahu do štruktúr.

Pozornosť sa bude venovať verejnosti, najmä deťom a dospievajúcim, ktorí môžu klásť otázky a mať morálne a emocionálne následky v súvislosti s kontextom, v ktorom boli uväznení.

realizovať projekt štruktúry pri súčasnom prispôsobovaní pozícií osôb zapojených do pedagogickej činnosti tvárou v tvár, ako aj ich pedagogických prístupov v priebehu aktivít s vítaným publikom.

2. Výcvik riadenia tímov v súvislosti s významným rozvojom práce na diaľku alebo obnovením činnosti, ale aj s „dočasným prerušením“ profesionálneho prostredia pre zamestnancov v čiastočnej nezamestnanosti / výnimočné zastavenie: animácia tímov, sledovanie dosiahnutých výsledkov, komunikácia, udržiavanie súdržnosti tímu a