Tlač priateľské, PDF a e-mail

Európske právo zohráva čoraz väčšiu úlohu vo vnútornom pracovnom práve (najmä prostredníctvom európskych smerníc a judikatúry dvoch európskych najvyšších súdov). Od začiatku uplatňovania Lisabonskej zmluvy (1. decembra 2009) už tento pohyb nemožno ignorovať. V médiách sa čoraz častejšie ozývajú diskusie, ktoré majú svoje zdroje v európskom sociálnom práve.

Znalosť európskeho pracovného práva je preto dôležitou pridanou hodnotou pre právnické vzdelávanie a prax v spoločnostiach.

Tento MOOC vám umožňuje získať základ vedomostí v európskom pracovnom práve, aby ste:

  • zabezpečiť lepšiu právnu istotu pre rozhodnutia spoločnosti
  • presadzovať práva, keď francúzske právo nevyhovuje

Viacerí európski experti objasnili niektoré témy študované v tomto MOOC, ako napríklad zdravie a bezpečnosť pri práci alebo európske sociálne vzťahy.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Poštové zásielky, súhrn a číslovanie v programe Word