Tlač priateľské, PDF a e-mail

Jean-Michel Blanquer, minister národného školstva, mládeže a športu, Elisabeth Borne, ministerka práce, zamestnanosti a integrácie, Frédérique Vidal, ministerka vyššieho vzdelávania, výskumu a inovácií, Agnès Pannier-Runacher, delegovaná ministerka, zodpovedná za priemysel, s Brunom Bonnellom, generálnym tajomníkom pre investície zodpovedným za Francúzsko 2030, dnes zriadili ministerský riadiaci výbor „Výučba a odborná príprava“ Francúzska 2030, ktorý upresní smerovanie a zabezpečí riadenie tejto osi plánu. Vyhlasujú 15 predchodcov výzvy na zamorenie záujmu „Zručnosti a profesie budúcnosti“, aby od začiatku školského roka 2022 ponúkali školenia a ponuky služieb v prospech študentov.

Francúzsko 2030, ohlásené 12. októbra 2021, spĺňa jasný cieľ : príprava Francúzska prostredníctvom veľkých strategických investičných rozhodnutí, v službách našich spoluobčanov a silnej ekologickej ambície, vyrábať lepšie, lepšie žiť a lepšie chápať náš svet. Ide najmä o podporu vzniku talentov a urýchlenie prispôsobovania vzdelávania potrebám zručností, novým sektorom a profesiám budúcnosti.

Výzva na vyjadrenie záujmu „Zručnosti a profesie budúcnosti“ spadá do tohto rámca

READ  Objavovanie ZÁBAVY