Tlač priateľské, PDF a e-mail

Zamestnávatelia sú povinní hradiť časť cestovných nákladov zamestnancov, ktorí používajú verejnú dopravu.

Tieto výlety musia byť uskutočnené mestskou hromadnou dopravou alebo verejnou požičovňou bicyklov.

Krytie predstavuje najmenej 50% nákladov na predplatné letenky na cesty medzi obvyklým bydliskom a miestom výkonu práce (Zákonník práce, čl. R. 3261-1).

Náhrada sa uhrádza na základe cestovného 2. triedy a musí zodpovedať najkratšej ceste medzi domovom a pracoviskom. Musí sa uskutočniť najneskôr mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom bolo predplatné použité.

Preukazy, ktorých doba platnosti je ročná, sú predmetom úhrady distribuovanej mesačne počas doby používania (Zákonník práce, čl. R. 3261-4).

Úhrada nákladov na dopravu zamestnávateľom podlieha doručeniu alebo, ak to nie je možné, predloženiu dokladov zamestnancom (Zákonník práce, čl. R. 3261-5).

Áno, bez dôkazu, nie ste povinní hradiť časť nákladov na predplatné.

Vedzte, že máte tiež ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Základy programu Excel 2016