Tlač priateľské, PDF a e-mail

Zdravotná dokumentácia o zdraví pri práci: lekárske tajomstvo

Pracovný lekár pri svojej informačnej a preventívnej návšteve vyhotoví zdravotný záznam o zdraví a zdraví zamestnanca (Zákonník práce, čl. R. 4624-12).

Túto návštevu môže uskutočniť aj zamestnanec lekára, praktický lekár alebo zdravotná sestra (Zákonník práce, čl. L. 4624-1).

Táto zdravotná dokumentácia o zdraví pri práci zachytáva informácie týkajúce sa zdravotného stavu zamestnanca po ožiarení, ktorým bol vystavený. Obsahuje tiež stanoviská a návrhy pracovného lekára, ako napríklad odporúčania na zmenu polohy z dôvodu zdravotného stavu zamestnanca.

Ako pokračovanie v starostlivosti môže byť tento spis postúpený inému pracovnému lekárovi, pokiaľ to pracovník neodmietne (Zákonník práce, čl. L. 4624-8).

Tento spis sa uchováva v súlade s lekárskym tajomstvom. Týmto je zabezpečená dôvernosť všetkých údajov.

Nie, nie ste oprávnení požadovať lekárske záznamy svojich zamestnancov, nech už je uvedený akýkoľvek dôvod.

Mali by ste vedieť, že zamestnanec má možnosť nechať si odovzdať svoj spis ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Majte vzory, ktoré vás vrátia späť