Tlač priateľské, PDF a e-mail

Nemocenské: pozastavenie pracovnej zmluvy

Práceneschopnosť pozastavuje pracovnú zmluvu. Zamestnanec už neposkytuje svoju prácu. Ak splní podmienky nároku, vypláca fond primárneho zdravotného poistenia denné dávky sociálneho zabezpečenia (IJSS). Môže sa od vás tiež vyžadovať, aby ste mu zaplatili príplatok k platu:

buď pri použití Zákonníka práce (čl. L. 1226-1); buď pri použití vašej kolektívnej zmluvy.

Neprítomnosť z dôvodu choroby má preto dôsledky na zriadenie výplatnej pásky, najmä to, či praktizujete alebo nevykonávate výživné.

Aj keď je pracovná zmluva zamestnanca s práceneschopnosťou pozastavená, musí tento zamestnanec dodržiavať povinnosti spojené s jeho pracovnou zmluvou. Pre neho to znamená rešpektovanie povinnosti lojality.

Nemocenská dovolenka a rešpektovanie povinnosti lojality

Zamestnanec na dovolenke nesmie poškodiť svojho zamestnávateľa. Ak teda zamestnanec nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z dobrého mena jeho pracovnej zmluvy, je pravdepodobné, že…

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Operácia obezity