Denný balíček: autonómni zamestnanci v organizácii svojho harmonogramu

Balíky v dňoch v priebehu roka je možné uzavrieť:

riadiaci zamestnanci, ktorí za určitých podmienok majú autonómiu v organizácii svojho harmonogramu; a zamestnanci, ktorých pracovný čas sa nedá určiť a ktorí majú skutočnú autonómiu v organizácii svojho harmonogramu.

Na týchto zamestnancov sa pri ročnej pevnej sadzbe v dňoch nevzťahuje započítanie pracovného času v hodinách, ani maximálny denný a týždenný pracovný čas.

Ak sú títo zamestnanci začlenení do harmonogramu vyžadujúceho ich prítomnosť v spoločnosti, nemôžu byť považovaní za vedúcich / nezávislých zamestnancov, a preto na nich platí ročná paušálna dohoda v dňoch. Táto prax je podľa kasačného súdu v rozpore s pojmom autonómny rámec.

Nie, nemôžete zamestnancom ukladať časové intervaly na denný balíček.

Ak zamestnancom ukladáte rozvrhy každý deň, nemôžu sa považovať za nezávislých zamestnancov. Sú to integrovaní zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje kolektívny pracovný čas a dohody o nadčasoch.

Pripomíname, že ...