Tlač priateľské, PDF a e-mail

Čiastočná činnosť: získanie plateného voľna

Čiastočná činnosť sa nastavuje, keď je spoločnosť nútená obmedziť alebo dočasne pozastaviť svoju činnosť. Systém umožňuje kompenzovať zamestnancov aj napriek neodpracovaným hodinám.

Upozorňujeme, že obdobia, keď sú zamestnanci zamestnaní v čiastočnej činnosti, sa považujú za efektívny pracovný čas na získanie plateného voľna. Pri výpočte počtu získaných dní platenej dovolenky sa teda zohľadňuje všetka nepracovná doba (Zákonník práce, čl. R. 5122-11).

Nie, nemôžete znížiť počet platených dovoleniek, ktoré zamestnanec získal v dôsledku čiastočnej činnosti.

Zamestnanec nestráca dni platenej dovolenky z dôvodu období, keď je zamestnaný v čiastočnej činnosti.

Čiastočná činnosť: získanie dní RTT

Môže tiež vzniknúť otázka, ktorá sa týka získania dní RTT. Môžete znížiť počet dní RTT z dôvodu období čiastočnej činnosti? Odpoveď nie je taká jednoduchá ako získanie platených dní dovolenky.

Zníženie pracovného času skutočne závisí od vašej kolektívnej zmluvy. Odpoveď bude iná, ak dôjde k získaniu RTT

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Ženy a vidiecke oblasti v Európe