Plán oživenia, ktorý začiatkom septembra 2020 predložil predseda vlády Jean Castex, je zameraný na transformáciu krízy na príležitosť „investovaním predovšetkým do oblastí ... ktoré budú vytvárať pracovné miesta zajtrajška“.

To znamená investovať do odborného vzdelávania, ktoré pracovníkom a zamestnávateľom umožní získať a mať primerané zručnosti v závislosti od očakávaného vývoja trhu práce. V tejto súvislosti plán obnovy predpokladá mobilizáciu globálneho balíka vo výške 360 ​​miliónov eur na podporu digitalizácie vzdelávacieho systému, vytvorenie nového vzdelávacieho obsahu a podporu prechodu na vyššiu úroveň trhu ODL (Open training and diaľkový).

Deficit ponuky

Náhle zastavenie činnosti organizácií ...