Po niekoľkých mesiacoch obchodného výskumu Tom, učeň prvého ročníka Master Mega Data and Social Analysis, získal začiatkom januára 2021 svoju učňovskú zmluvu. Zdieľa s nami svoju cestu, svoje osobné prístupy, podporu, ktorú získal od CFA du Cnam a jeho rady na povzbudenie mladých ľudí bez učňovskej zmluvy, aby si našli pracovný-študijný program!

Moja cesta

„Tom, mám 25 rokov, som v prvom ročníku Master Mega Data and Social Analysis. Po štúdiu histórie v Lyone a prvom magisterskom štúdiu v odbore kníh som sa presťahoval do Paríža, kde som pracoval 2 roky v knižnici súčasnej histórie. Spracoval som údaje z dokumentov (knihy, pohľadnice, fotografie a pod.) a dal som ich do online katalógov. Postupne som sa začal zaujímať o správu a analýzu dát a rozhodol som sa vstúpiť do Cnam CFA, aby som si prehĺbil znalosti v tejto oblasti.

Od začiatku januára 2021 som si našiel svoj pracovno-študijný program ako asistent zodpovedný za misie v rámci divízie „Corporate and brands“ v Occurrence. Occurrence je komunikačná výskumná a konzultačná firma, ktorej úlohou je pomáhať iným spoločnostiam optimalizovať ich komunikačnú stratégiu.