Vzor výpovede z osobných dôvodov pre opatrovateľku

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

                                                                                                                                          [Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Vec: Odstúpenie z osobných dôvodov

 

Vážená pani a pán [priezvisko rodiny]

S veľkým zármutkom vám musím oznámiť, že som povinný vzdať sa svojej funkcie opatrovateľky vašej rodiny. Toto rozhodnutie bolo pre mňa nesmierne ťažké, pretože som si vypestoval veľkú náklonnosť k vašim deťom, ktoré som mal tú česť ponechať si, a veľmi si vás, ich rodičov, vážim.

Žiaľ, nepredvídaná osobná povinnosť ma núti ukončiť našu spoluprácu. Chcem vás ubezpečiť, že táto situácia ma veľmi mrzí a že by som toto rozhodnutie neprijal, keby to nebolo absolútne nevyhnutné.

Chcel by som sa vám srdečne poďakovať za prejavenú dôveru a za chvíle zdieľania, ktoré sme mohli spolu prežiť. Mala som možnosť vidieť vaše deti rásť a kvitnúť a bolo to pre mňa zdrojom radosti a osobného obohatenia.

Budem samozrejme rešpektovať oznámenie o odstúpení z [x týždňov/mesiacov], ktoré sme si dohodli v našej zmluve. Môj posledný pracovný deň bude teda [dátum ukončenia zmluvy]. Zaväzujem sa, že sa o vaše deti budem naďalej starať s rovnakou starostlivosťou a pozornosťou ako obvykle, aby tento prechod prebehol čo najhladšie.

Zostávam Vám k dispozícii pre akékoľvek ďalšie informácie alebo odporúčanie kvalitných kolegov. Ešte raz by som sa vám chcel poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili, a za chvíle šťastia, ktoré sme spolu zdieľali.

S pozdravom,

 

[Obec], 15. februára 2023

                                                    [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „odstúpenie-pre-osobné-dôvody-materský-asistent.docx“

rezignácia-pre-osobné-dôvody-assisante-maternelle.docx – Stiahnuté 10246-krát – 15,87 KB

 

Vzor výpovede na odborné preškolenie opatrovateľky

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

                                                                                                                                          [Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Vážená pani a pán [priezvisko rodiny],

Dnes Vám píšem s istým smútkom, pretože som povinný Vám oznámiť, že budem musieť odstúpiť z funkcie opatrovateľky Vašej rodiny. Toto rozhodnutie nebolo ľahké urobiť, pretože som si vypestoval osobitnú náklonnosť k vašim deťom a rád som s vami počas týchto rokov spolupracoval.

Chápem, že môže byť ťažké počuť túto správu, a úprimne sa ospravedlňujem za všetky nepríjemnosti, ktoré to môže spôsobiť vašej rodine. Chcel by som vás však upokojiť vysvetlením, že som sa tak rozhodol po dôkladnom zvážení a s ohľadom na vaše dobro.

Skutočne som sa rozhodol vydať sa na nové profesionálne dobrodružstvo a absolvujem školiaci kurz, aby som sa stal [názov novej práce]. Toto je príležitosť, ktorú som si nemohol nechať ujsť, ale som si vedomý, že to naruší váš každodenný život a ospravedlňujem sa za to.

Aby som minimalizoval nepríjemnosti pre vašu rodinu, chcel som vás už teraz informovať o svojom rozhodnutí, ktoré vám umožní vopred si hľadať novú opatrovateľku. Som samozrejme k dispozícii, aby som vám pomohol pri tomto hľadaní a odpovedal na všetky vaše otázky.

Chcel by som sa vám srdečne poďakovať za dôveru, ktorú ste mi počas týchto rokov prejavovali. Bolo pre mňa skutočným potešením pracovať s vami a vidieť, ako vaše deti rastú a prekvitajú.

Budem samozrejme rešpektovať oznámenie o odstúpení z [x týždňov/mesiacov], ktoré sme si dohodli v našej zmluve. Môj posledný pracovný deň bude teda [dátum ukončenia zmluvy]. Zaväzujem sa, že sa o vaše deti budem naďalej starať s rovnakou starostlivosťou a pozornosťou ako obvykle, aby tento prechod prebehol čo najhladšie.

Do budúcna ti prajem všetko dobré a som presvedčený, že si zachováme pevné väzby, aj keď už nebudem tvojou opatrovateľkou.

S pozdravom,

[Obec], 15. februára 2023

                                                            [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „list-of-resignation-for-professional-reconversion-assistant-nursery.docx“

výpoveď-list-pre-profesionálneho-rekvalifikačného-child-minder.docx – Stiahnuté 10529-krát – 16,18 KB

 

Vzor rezignácie na predčasný dôchodok opatrovateľky

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

                                                                                                                                          [Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Vec: Rezignácia na predčasný dôchodok

Vážený [názov zamestnávateľa],

S veľkým dojatím vás informujem o svojom rozhodnutí odísť do predčasného dôchodku po toľkých rokoch strávených po vašom boku ako certifikovaná opatrovateľka. Som vám veľmi vďačná za dôveru, ktorú ste mi prejavili zverením vašich detí do starostlivosti a chcela by som sa vám poďakovať za túto úžasnú skúsenosť, ktorá mi priniesla veľkú radosť a obohatenie.

Som presvedčený, že pochopíte, že táto voľba odísť do dôchodku pre mňa nebola jednoduchá, pretože starostlivosť o vaše deti ma vždy veľmi tešila. Je však čas, aby som spomalil a užil si dôchodok strávený s rodinou a priateľmi.

Chcel by som sa vám ešte raz poďakovať za tieto roky strávené po vašom boku a za vašu podporu a dôveru počas tohto veľkého dobrodružstva. Urobím všetko pre to, aby som zabezpečil hladký prechod a aby som mal všetko pripravené pred koncom zmluvy.

Vedzte, že ak by ste v budúcnosti potrebovali moje služby, budem vám vždy k dispozícii. Zatiaľ vám prajem všetko dobré do budúcnosti a do ďalšieho pracovného i osobného života.

S mojou najúprimnejšou vďakou,

 

[Obec], 27. januára 2023

                                                            [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

 

Stiahnite si „výpoveď-pre-predčasný-odchod-do-dôchodku-asistent-materskej školy.docx“

rezignácia-na-predčasný-odchod-pri-dôchodku-pobočník-asistent.docx – Stiahnuté 10568-krát – 15,72 KB

 

Pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri liste o rezignácii vo Francúzsku

 

Vo Francúzsku, odporúča sa zahrnúť určité informácie do list výpoveď, ako je dátum odchodu, dôvod výpovede, výpoveď, ktorú je zamestnanec ochotný rešpektovať a prípadné odstupné. Avšak v súvislosti s opatrovateľkou, ktorá dobre vychádza s rodinou, pre ktorú pracuje, je možné doručiť list o odstúpení osobne alebo proti podpisu bez toho, aby sa nevyhnutne použil doporučený list s potvrdením o prijatí. Vždy je však lepšie napísať výpoveď jasne a stručne a vyhnúť sa akejkoľvek forme konfrontácie alebo kritiky voči zamestnávateľovi.

Samozrejme, môžete si ho prispôsobiť alebo upraviť tak, aby vyhovoval vašim špecifickým potrebám.