Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 28 a vzťahuje sa na občanov a osoby s legálnym trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získavame https://comme-un-pro.fr. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali toto vyhlásenie. Pri našom spracúvaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane súkromia. To okrem iného znamená, že:

 • jasne označujeme účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na osobné údaje potrebné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré si vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a vyžadujeme to isté od strán, ktoré pre nás spracúvajú osobné údaje;
 • rešpektujeme vaše právo na zobrazenie, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete vedieť, aké údaje uchovávame, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávania

2. Zdieľanie s inými stranami

Tieto údaje zdieľame iba so spracovateľmi a inými tretími stranami, pre ktoré je potrebné získať súhlas dotknutých osôb. Týka sa to týchto častí:

Subdodávatelia

Tretie strany

Meno: Effiliation
Platí: FRANCÚZSKO
Účel: obchodné partnerstvo
Dáta: Informácie týkajúce sa navigácie a akcií vykonávaných na partnerských stránkach.

3. Sušienky

Naše webové stránky používajú cookies. Viac informácií o cookies nájdete v našom Pravidlá cookies

4. Štatistika

Sledujeme anonymizované štatistiky, aby sme získali predstavu o tom, ako často a ako návštevníci používajú naše webové stránky. Zahrnutie úplných adries IP je nami blokované.

5. zabezpečenia

Zaväzujeme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužitie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutní ľudia, prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

6. Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našej webovej stránke. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi nakladať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred ich použitím vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

7. Zmeny v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo meniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste pravidelne prezerali toto vyhlásenie o ochrane súkromia, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek možných zmien. Okrem toho vás budeme kedykoľvek aktívne informovať.

8. Prístup a úprava vašich údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa budú uchovávať.
 • Právo na prístup: máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, nechať vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
 • Ak nám dáte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a nechať svoje osobné údaje vymazať.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a postúpiť ich v plnom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
 • Právo vzniesť námietku: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Budeme vyhovieť, pokiaľ nebudú dôvody pre toto ošetrenie.

Vždy dávajte jasne najavo, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že údaje nesprávnej osoby nezmeníme ani neodstránime.

9. Podajte sťažnosť

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme (sťažnosť) spracovaním vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť u orgánu na ochranu údajov.

10. Úradník pre ochranu údajov

Náš pracovník ochrany údajov bol zaregistrovaný na orgánoch ochrany údajov v členskom štáte EÚ. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia alebo týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov, môžete kontaktovať spoločnosť Tranquillus na adrese alebo tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

11. Kontaktné údaje

comme-un-pro.fr
.
Francúzsko
Webová stránka: https://comme-un-pro.fr
E-mail: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Telefónne číslo:.