Pôvod „agilného prístupu“ ...

Svet vďačí „agilnému prístupu“ skupine amerických počítačových vedcov. Spoločne sa v roku 2001 rozhodli urobiť revolúciu v procesoch vývoja IT a napísali „Agilný manifest“; pracovná metóda zameraná na spokojnosť zákazníka, ktorá je štruktúrovaná okolo štyroch hodnôt a 12 princípov, a to nasledovne:

4 hodnoty

Ľudia a interakcie viac ako procesy a nástroje; Operačný softvér viac ako vyčerpávajúca dokumentácia; Spolupráca s klientmi viac ako zmluvné vyjednávanie; Prispôsobenie sa zmenám viac ako dodržiavanie plánu.

12 zásad

Uspokojte zákazníka rýchlym a pravidelným poskytovaním funkcií s vysokou pridanou hodnotou; Vítame žiadosti o zmeny vo vývoji produktov neskoro; Čo najčastejšie dodajte operačný softvér s cyklami niekoľkých týždňov so zvýhodnením najkratších lehôt; Zabezpečiť stálu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a produktovým tímom; Realizovať projekty s motivovanými ľuďmi, poskytovať im prostredie a podporu, ktorú potrebujú, a dôverovať im pri dosahovaní stanovených cieľov; Zjednodušiť