Tlač priateľské, PDF a e-mail

Každý súbor programu Excel vo všeobecnosti nazývame tabuľkovým procesorom. Je užitočné pochopiť, že tabuľka v Exceli sa nelíši od tabuľky. Tabuľkový hárok v softvéri Excel vám môže skutočne zjednodušiť určité každodenné úlohy doma aj vo vašej firme.

V tomto článku vás naučíme, ako používať niektoré základné koncepty nástroja.

Čo je tabuľka v Exceli?

Pracovný hárok je výlučne karta v súbore programu Excel.

Asi viete, že jednou z najžiadanejších zručností súčasnosti vo firmách je ovládanie Excelu, no môžeme vás ubezpečiť, že naučenie sa všetkých jeho funkcií si vyžaduje určitý čas a predovšetkým pevnú vôľu.

Ak chcete vytvoriť tabuľky v Exceli, keď už ste v rozhraní Excelu, stačí vložiť novú kartu. Môžete si vybrať možnosť použiť klávesovú skratku Shift + F11 alebo kliknúť na „+“ vedľa názvu pracovného hárka.

Ako sa pohybovať medzi listami?

Zvyčajne máme niekoľko databáz alebo rôznych informácií a tieto musia byť umiestnené v rôznych záložkách alebo tabuľkách, aby sa uľahčila organizácia práce. Ak chcete prechádzať medzi kartami alebo hárkami, môžete ich otvoriť kliknutím ľavým tlačidlom myši na každú z kariet alebo pomocou skratky CTRL + PgDn prejsť dopredu alebo CTRL + PgUp sa vrátiť späť.

Mnohokrát ste museli rozšíriť rovnaké tabuľky v rôznych pracovných hárkoch, kde sa líšia iba údaje. Tento typ situácie je pomerne bežný medzi ľuďmi, ktorí pracujú s pravidelnými kontrolami (dennými, týždennými, mesačnými). Je preto dôležité vedieť, ako ich usporiadať, aby boli určité informácie ľahko dostupné.

READ  PROCES: Podpora zdravia v športových kluboch

Ako aplikovať farby v tabuľke?

Pri práci s viacerými kartami/hárkami je jednou z možností, ako oddeliť súvisiace oblasti alebo dokonca vizuálne rozlíšiť jednotlivé údaje, použiť rôzne farby pre každú položku. Ak to chcete urobiť, stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na riadok, stĺpec alebo množinu buniek, potom kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať „farba výplne“ a potom vybrať farbu, ktorú chcete pre príslušný prvok.

Ako kombinovať pracovné hárky v Exceli?

Po vložení databázy do tabuliek je zaujímavé vykonávať operácie, ako je súčet prezentovaných množstiev, výpočet percent, ktoré sa majú použiť, a mnoho ďalších údajov, ktoré môžete potrebovať, a zoskupovanie do buniek v tabuľke.

Keď to urobíte, musíte sa naučiť vytvárať vzorce z údajov, ktoré máte k dispozícii. Napríklad hodnota produktov na riadku 1 súhrnného listu farmy bude súčtom hodnoty produktov na riadku 1 každého z údajov o práci tímov atď. do každého riadka a stĺpca vášho kontrolného hárka.

Môžete sa tiež naučiť používať tabuľky a grafy na lepšiu interpretáciu výsledkov. Účelom grafov, ako už názov napovedá, je poskytnúť grafickú prezentáciu dôležitých údajov pre lepšiu vizualizáciu získaných výsledkov.

READ  Naša planéta

na záver

Ako sa cítite, keď si uvedomíte, že Excel je nevyhnutným predpokladom dnešného trhu práce? Ak ste z niektorých funkcií zmätení a neviete, ako premeniť údaje na skutočne relevantné informácie, nemusíte sa báť, môžete sa naučiť efektívne používať Excel a dokonca existujú bezplatné tréningové videá uvedené na našej stránke. Pochádzajú z najväčších e-learningových platforiem.