Aký je to pocit spolupatričnosti?

Pocit spolupatričnosti je jednou zo základných potrieb definovaných slávnou Maslowovou pyramídou v roku 1943. Jej autor, psychológ Abraham Maslow, spojil potrebu spolupatričnosti s potrebami lásky, priateľstva a príslušnosti. Sú to veľmi silné pocity, ktoré umožňujú jednotlivcovi prekvitať v skupine, nech už je to čokoľvek. V profesionálnom svete to znamená sociálne interakcie, dodržiavanie firemnej kultúry zamestnancami a pocit prispievania k dosiahnutiu spoločného poslania. Pocit spolupatričnosti sa vytvára a udržuje v spoločnosti. Realizuje sa - okrem iného - zdieľaním spoločného cieľa, ale aj chvíľkami pohody, mimoriadnymi odbornými stretnutiami, operáciami budovania tímu atď.