Chrípka, bronchitída, zlý pád ... choroba, aj ľahká, nehoda, epidémia si väčšinou vyžaduje prerušte svoju prácu. Lekár vám predpíše a., Aby vám poskytla čas na uzdravenie zastavenie práce, vyúsťujúce do strata platu počas neprítomnosti… A platbaza podmienok dňa náhradný príjem.

Aké podmienky musia byť splnené, aby ste mohli využívať denné diéty?

Byť kompenzované, ak je vaša práceneschopnosť menej ako 6 mesiacov, je to nevyhnutné :

pracovať aspoň pre 150 hodín počas 3 mesiac predchádzajúcizastavenie práce ; alebo prispeli 10 302,25 € (1 015-násobok sumy hodinovej minimálnej mzdy) počas šiestich mesiacov pred prerušením.

Musíte tiež informujte svojho zamestnávateľa okamžite mu pošlite tretiu časť práceneschopnosti a prvé dve časti pošlite svojej fond zdravotného poistenia do 48 hodín. Váš plat je čiastočne zaručené zo zákona alebo v celom rozsahu, ak to ustanovuje kolektívna zmluva alebo dôchodkový plán vašej spoločnosti.

Výpočet výšky