Vrátiť sa späť po strate zamestnania nie je nikdy ľahké, a to z profesionálneho aj osobného hľadiska. V prípade prepustenie ekonomické, spoločnosti s viac ako 1 000 zamestnancami musia ponúknuť voľno na opätovné zamestnanie. Ako však môžete čo najlepšie využiť toto prechodné obdobie? Tu vám poskytujeme niekoľko kľúčov v spoločnosti Oliviera Breveta, riaditeľa spoločnosti Oasys Mobilité.

Medzi 1. marcom 2020 a 24. májom 2021, t. J. Uprostred zdravotnej krízy, zaznamenalo ministerstvo pre animáciu výskumu, štúdií a štatistiky (Dares) vo Francúzsku 1 041 BCPP (plány na zabezpečenie zamestnanosti). S, pre spoločnosti s viac ako 1 000 zamestnancami, povinnosť ponúknuť príslušným zamestnancom pracovné voľno v prípade prepúšťania.

« Prestupová dovolenka vyžaduje minimum, pokiaľ ide o dĺžku trvania (4 mesiace) a náhradu škody (65% priemernej kompenzácie za posledných dvanásť mesiacov), vysvetľuje Olivier Brevet, riaditeľ spoločnosti Oasys Mobilité, ktorá podporuje zamestnancov pred odchodom zo spoločnosti (informácie, podpora pri rozhodovaní, reflexia) a po ich odchode na konkrétnu realizáciu ich projektu (zamestnanosť, školenie, zakladanie firiem, likvidácia dôchodkových práv atď.). Potom prebiehajú rokovania z hľadiska dĺžky trvania