Teória Analýza veľkosti častíc zvyčajne poskytuje pomery zŕn rôznych priemerov; táto analýza sa môže vykonať buď preosievaním alebo sedimentáciou vo vode podľa Stokesovho zákona.

V závislosti od veľkosti a počtu zŕn tvoriacich agregát sa agregáty nazývajú drobný prach, piesky, štrk alebo okruhliaky. Avšak pre daný agregát nemajú všetky zrná, ktoré ho tvoria, rovnaký rozmer.

Na tento účel sa zrná triedia na sérii vnorených sít.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →