Ako urobiť neviditeľné viditeľným? Všetko, čo patrí do formálneho vzdelávania, je zvyčajne viditeľné v našich systémoch (kvalifikácie, diplomy), ale to, čo sa získa v neformálnom a informálnom kontexte, je často nepočuteľné alebo neviditeľné.

Cieľom otvoreného odznaku je ponúknuť nástroj na uznanie osoby, ktorý umožňuje zviditeľniť jej neformálne vzdelávanie, ale aj zručnosti, úspechy, záväzky, hodnoty a túžby.

Jeho výzva: brať do úvahy neformálne uznanie v rámci komunít praxe alebo územia a vytvoriť tak otvorený ekosystém uznania.

Tento kurz skúma myšlienku „otvoreného uznania“: ako otvoriť prístup k uznaniu pre všetkých. Je určená nielen všetkým, ktorí by aj nezasvätení chceli realizovať projekt uznania s otvorenými odznakmi, ale aj ľuďom, ktorí sa chcú o tejto téme dozvedieť viac.

V tomto Mooc, striedaní teoretických príspevkov, praktických aktivít, svedectiev o projektoch v území a diskusií na fóre, si budete môcť vybudovať aj uznávací projekt, ktorý je vášmu srdcu blízky.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Choroba: môže byť zamestnanec, ktorý nenahlási prerušenie práce, prepustený?