Ce bezplatný návod evokuje rôzne možnosti prírastku (prírastok pracovných dní, rokov, prírastok formátu, série s presným intervalom ...) v vynikať. Tento kurz je prevzatý zo školiaceho kurzu „Základy Excelu: zvládnutie základov – časť 1/2“.

Zostávam k dispozícii v salóniku podpory, aby som vám odpovedal na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať prírastok s vynikať.
Dobrý návod!