Tento MOOC je určený pre študentov pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na štúdium medicíny alebo iných biologických vied, budúcich študentov chémie, farmácie, biológie, geológie alebo technických vied. Umožňuje tiež čo najrýchlejšie vyplniť nedostatky zistené na začiatku vysokoškolského vzdelávania. Napokon každému zvedavému umožní lepšie pochopiť svet okolo seba a objaviť základy fascinujúcej vedy. Na konci tohto MOOC budú účastníci schopní dať do súvislosti makroskopické charakteristiky hmoty s jej atómovým a molekulárnym správaním a osvoja si základy kvantitatívnej chémie, chemických rovnováh a redoxných reakcií.

Tento MOOC je určený pre študentov pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na štúdium medicíny alebo iných biologických vied, budúcich študentov chémie, farmácie, biológie, geológie alebo technických vied. Umožňuje tiež čo najrýchlejšie vyplniť nedostatky zistené na začiatku vysokoškolského vzdelávania. Napokon každému zvedavému umožní lepšie pochopiť svet okolo seba a objaviť základy fascinujúcej vedy.