Tlač priateľské, PDF a e-mail

Jeden z mojich zamestnancov na práceneschopnosti mi neposlal svoju novú práceneschopnosť a po prerušení práce sa nevrátil na svoje miesto. Vyčíta mi, že som neorganizoval následnú návštevu pracovného lekárstva. Môžem túto absenciu považovať za opustenie práce a prepustenie zamestnanca?

Kasačný súd nedávno musel posudzovať podobný prípad.

Neoprávnená absencia: miesto spätnej návštevy

Pre zamestnanca bola ustanovená práceneschopnosť v trvaní jedného mesiaca. Na konci tejto výluky zamestnanec, ktorý sa nevrátil na svoje pracovisko a neposlal žiadne predĺženie, mu zamestnávateľ poslal list, v ktorom ho žiada o ospravedlnenie svojej neprítomnosti alebo o pokračovanie v práci.

Pokiaľ zamestnávateľ nedostal odpoveď, zamestnávateľ prepustil dotknutú osobu pre závažné zneužitie úradnej moci vyplývajúce z jej neodôvodnenej neprítomnosti, ktoré podľa zamestnávateľa charakterizovalo opustenie pracovného miesta.

Zamestnanec sa zmocnil priemyselného tribunálu a namietal jeho prepustenie. Podľa jeho slov, keďže nebol príjemcom predvolania na opakovanú skúšku so službami pracovného lekárstva, zostala mu pozastavená zmluva, takže nemal

READ  Zadarmo: Moja prvá tabuľka programu Excel