Úplne bezplatné prémiové školenie OpenClassrooms

Tieto témy tvoria základ pre implementáciu osvedčených postupov. Školenie je zamerané na vykonávanie základných bezpečnostných opatrení. Na riešenie problematiky bezpečnosti internetu vecí bolo vyvinutých dvanásť osvedčených postupov.

Ciele kurzu.

– Poskytovať informácie o prevádzke, rizikách a bezpečnostných otázkach súvisiacich s používaním pripojených objektov.

– Poskytnite základné usmernenia nazývané „najlepšie postupy“.

– Umožniť účastníkom porozumieť zložitejším mechanizmom osvedčených bezpečnostných postupov, ako je autentifikácia.

Nakoniec pri každom cvičení vysvetlite, ako ho možno aplikovať na spojené objekty.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnej stránke→