Úplne bezplatné prémiové školenie OpenClassrooms

Používate sociálne médiá, systémy odporúčaní na rozhodovanie, kde sa najesť, alebo webové stránky na rezervovanie dovoleniek alebo ubytovania na poslednú chvíľu?

Ako viete, tieto stránky používajú techniky strojového učenia nazývané „zacielenie“ a „profilovanie“, aby pochopili záujmy používateľov a ponúkli im produkty a reklamy na základe ich preferencií. Táto technológia sa používa na analýzu veľkého množstva údajov, v tomto prípade vašich osobných údajov. Tieto údaje sú často veľmi citlivé, pretože sa môžu týkať vašej polohy, politických názorov, náboženského presvedčenia atď.

Cieľom tohto kurzu nie je zaujať stanovisko „za“ alebo „proti“ tejto technológii, ale diskutovať o možných budúcich možnostiach ochrany súkromia, najmä o riziku prezradenia osobných údajov a citlivých informácií pri použití vo verejných aplikáciách. ako sú systémy odporúčaní. Vieme, že je skutočne možné poskytnúť technické odpovede na naliehavé otázky verejného záujmu, nie je náhoda, že v máji 2018 vstúpilo do platnosti nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov (alebo európska legislatíva) GDPR.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnej stránke→