Počas mimoriadnej situácie v zdravotníctve minulú jar sa denné dávky sociálneho zabezpečenia vyplácali bez čakacej doby. Ale od 10. júla sa pozastavenie čakacej doby skončilo. Poistenci museli opäť čakať tri dni v súkromnom sektore a jeden deň v štátnej službe, kým mohli využívať denné nemocenské dávky. Iba tie, ktoré boli označené ako „kontaktné prípady“, na ktoré sa vzťahuje izolačné opatrenie, mali naďalej prospech z vylúčenia čakacej doby do 10. októbra.

Žiadna čakacia doba

Do 31. decembra môžu poistenci, ktorí nemôžu pokračovať v práci, a to ani na diaľku, poberať denné dávky od prvého dňa práceneschopnosti, ak sa nachádzajú v jednej zo situácií nasledujúce:

zraniteľná osoba s rizikom rozvoja závažnej formy infekcie Covid-19; osoba označená zdravotným poistením za „kontaktný prípad“; rodič detí do 16 rokov alebo zdravotne postihnutej osoby, na ktorých sa vzťahuje opatrenie izolácie, vysťahovania alebo údržby domu po ukončení činnosti Domov

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  MOOC BIO: pochopenie a spochybňovanie ekologického poľnohospodárstva