V spoločnostiach s minimálne 50 zamestnancami sa pravidelne konzultuje sociálno-ekonomický výbor (CSE), ktorý je vyzvaný, aby formuloval stanovisko k strategickým orientáciám spoločnosti, jej ekonomickej a finančnej situácii, jej politike v sociálnej oblasti, ako aj pracovné podmienky a zamestnanosť.
V určitých situáciách sa z času na čas konzultuje aj s CSE, najmä v prípade reštrukturalizácie a zníženia počtu zamestnancov, hromadného prepúšťania z ekonomických dôvodov (vrátane CSE v spoločnostiach s menej ako 50 zamestnancami), ochrany, vymáhania a súdnej likvidácie .
Členovia CSE majú na efektívne uplatnenie svojich schopností prístup k ekonomickej, sociálnej a environmentálnej databáze.

Firmy s menej ako 50 zamestnancami pdf CSE 11-49 zamestnancov | Ako to zaviesť v mojej spoločnosti od 11. do (…) Stiahnuť (578 KB) Spoločnosti s 50 a viac zamestnancami pdf CSE | Ako to implementujem vo svojom podnikaní? Stiahnuť (904.8 KB) K akým informáciám má VVN prístup?

Všetky informácie, ktoré zamestnávateľ sprístupní ÚSSZ, ktoré budú použité najmä v kontexte s

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Európske pracovné právo