Tlač priateľské, PDF a e-mail

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est régulièrement consulté et, à ce titre, est amené à formuler un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi.
V určitých situáciách sa z času na čas konzultuje aj s CSE, najmä v prípade reštrukturalizácie a zníženia počtu zamestnancov, hromadného prepúšťania z ekonomických dôvodov (vrátane CSE v spoločnostiach s menej ako 50 zamestnancami), ochrany, vymáhania a súdnej likvidácie .
Členovia CSE majú na efektívne uplatnenie svojich schopností prístup k ekonomickej, sociálnej a environmentálnej databáze.

Firmy s menej ako 50 zamestnancami pdf CSE 11-49 zamestnancov | Ako to zaviesť v mojej spoločnosti od 11. do (…) Stiahnuť (578 KB) Spoločnosti s 50 a viac zamestnancami pdf CSE | Ako to implementujem vo svojom podnikaní? Stiahnuť (904.8 KB) K akým informáciám má VVN prístup?

L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre

READ  29. júna 2020 Uniformation ponúka svojim členom plán obnovy. Aby vám pomohla pri obnove vašich aktivít, mobilizuje sa Uniformation na podporu pracovných študijných programov a prekonávania krízy.