Inovácie sú základom nášho každodenného života, či už sme fanúšikmi nových technológií alebo tradičnejšími technológiami. Každý objekt, ktorý nás obklopuje, bol navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám alebo očakávaniam, dokonca aj „vintage“ produkty ako Walkman boli vo svojej dobe inovatívne. S príchodom digitálu sa inovácie rýchlo menia.

V tomto kurze preskúmame, čo je oddelenie výskumu a vývoja a aký je jeho význam v rámci spoločnosti. Uvidíme tiež, ako vyvinúť inovatívny produkt a dozvieme sa o technologickom pokroku, ktorý mení proces navrhovania. Na záver si povieme o riadení oddelenia výskumu a vývoja, pretože vedenie oddelenia zameraného na inovácie si vyžaduje špecifické zručnosti.

Na konci tohto kurzu budete schopní porozumieť dizajnu inovatívneho produktu v jeho technickom, ľudskom a organizačnom rozmere. Ak máte záujem riadiť oddelenie výskumu a vývoja, neváhajte sa prihlásiť do tohto kurzu!

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnej stránke→

READ  Spolupracujte ako tím s balíkom Microsoft Office 365