Sociálny dištanc v spoločnosti

V situáciách, keď maska ​​nie je nasadená, vyhláška zaviedla iba povinnosť rešpektovať sociálnu vzdialenosť 2 metre na všetkých miestach a za každých okolností namiesto najmenej jedného metra, ako tomu bolo predtým.

To môže mať dôsledky na sledovanie kontaktov, pretože ak sa nedodrží nový dištanc, zamestnancov možno považovať za kontaktné prípady. Zdravotný protokol by sa mal v tejto veci čoskoro vyvinúť.

Malo by sa pamätať na to, že v spoločnostiach je nosenie masky systematické na uzavretých kolektívnych miestach. Spoločnosti však môžu organizovať úpravy tohto všeobecného princípu, aby vyhoveli špecifikám určitých činností alebo profesionálnych sektorov. Sú predmetom diskusií so zamestnancami alebo ich zástupcami s cieľom reagovať na potrebu informovať a získavať informácie, aby bolo možné pravidelne monitorovať uplatnenie, ťažkosti a prispôsobenia v rámci spoločnosti a pracovných skupín.

V niekoľkých prípadoch, keď nie je možné nosiť masku, musíte zabezpečiť, aby sa rešpektoval tento spoločenský odstup 2 metre.

Na miestach a za okolností, kde je nosenie rúška povinné, zostáva fyzický odstup najmenej jeden meter