Nadčasy: spoločné dôkazné bremeno

Dôkazné bremeno o existencii nadčasov nespočíva iba na zamestnancovi. Dôkazné bremeno je zdieľané so zamestnávateľom.

V prípade sporu o existenciu nadčasových hodín teda zamestnanec na podporu svojej žiadosti predloží dostatočne presné informácie o neplatených hodinách, o ktorých tvrdí, že pracoval.

Tieto prvky musia zamestnávateľovi umožniť reagovať vytvorením jeho vlastných prvkov.

Sudcovia, ktorí rozhodujú o pojednávaní, sú presvedčení pri zohľadnení všetkých skutočností.

Nadčasy: dostatočne presné prvky

V rozsudku z 27. januára 2021 kasačný súd práve objasnil pojem „dostatočne presné prvky“, ktoré zamestnanec produkuje.

V danom prípade zamestnanec požiadal najmä o úhradu nadčasov. Za týmto účelom predložil výkaz o pracovnej dobe, ktorú podľa neho odpracoval počas posudzovaného obdobia. Tento počet sa spomínal deň čo deň, prevádzkové hodiny a koniec služby, ako aj jej profesionálne stretnutia so zmienkou o navštívenom obchode, počte denných hodín a týždennom súčte.

Zamestnávateľ neposkytol žiadne informácie v reakcii na informácie poskytnuté zamestnancom ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Zadarmo: Vytvorte legendu pre sady ikon