Tento MOOC bol navrhnutý v roku 2018 v rámci výskumnej etickej platformyUniverzita v Lyone.

Od mája 2015 musia byť všetci doktorandi vyškolení v oblasti vedeckej integrity a výskumnej etiky. MOOC, ktorý ponúka Lyonská univerzita, sa zameral naetika výskumu, je zameraná predovšetkým na doktorandov, ale týka sa všetkých výskumníkov a občanov, ktorí chcú uvažovať o premenách a súčasných dôsledkoch výskumu a nových etických problémoch, ktoré nastoľujú.

Tento MOOC dopĺňa ten o vedeckej integrite Univerzity v Bordeaux ponúkaný na FUN-MOOC od novembra 2018.

Veda predstavuje ústrednú hodnotu našich demokratických spoločností, ktoré podporujú túžbu po poznaní sveta a človeka. Napriek tomu sú nové technovedecké výkony a akcelerácia inovácií niekedy desivé. Okrem toho rozsah mobilizovaných zdrojov, režim medzinárodnej konkurencie a konflikty záujmov medzi súkromným dobrom a spoločným dobrom tiež spôsobujú krízu dôvery.

Ako môžeme prevziať našu zodpovednosť ako občanov a výskumníkov na osobnej, kolektívnej a inštitucionálnej úrovni?