V čase, keď európske inštitúcie hľadajú novú geopolitickú rovnováhu, keď sa menovanie predsedov hlavných európskych inštitúcií dostalo do centra pozornosti už niekoľko týždňov, zaujímalo by nás, čo o týchto inštitúciách skutočne vieme?

V profesionálnom aj osobnom živote sa čoraz častejšie stretávame s takzvanými „európskymi“ pravidlami.

Ako sú tieto pravidlá definované a prijaté? Ako fungujú európske inštitúcie, ktoré o tom rozhodujú?

Cieľom tohto MOOC je objasniť, čo sú európske inštitúcie, ako sa zrodili, ako fungujú, aké majú vzťahy medzi sebou a s každým z členských štátov Európskej únie, rozhodovacie mechanizmy. Ale aj spôsob, akým môže každý občan a aktér ovplyvňovať, priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov (poslancov, vláda, sociálni aktéri), ​​obsah európskych rozhodnutí, ako aj opravné prostriedky, ktoré môžu existovať.

Ako uvidíme, európske inštitúcie nie sú také vzdialené, byrokratické alebo neprehľadné ako obraz, ktorý sa často prezentuje. Na svojej úrovni pracujú pre záujmy, ktoré presahujú národný rámec.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →