Kurz poskytuje odpovede na rôzne otázky, ktoré si možno položiť pri hľadaní financovania inovácie:

  • Ako funguje financovanie inovácií?
  • Kto sú aktéri v tejto profesii a aké vplyvy majú na projekty a ich rozvoj? Ako chápu riziko?
  • Ako sa hodnotia inovatívne projekty?
  • Aké riadenie je vhodné pre inovatívnu spoločnosť?

Popis

Toto MOOC sa venuje financovaniu inovácií, čo je hlavná téma, pretože bez kapitálu sa myšlienka, akokoľvek inovatívna môže byť, nemôže rozvíjať. Rozoberá jeho fungovanie, ale aj jeho špecifiká, hráčov, ako aj riadenie inovatívnych spoločností.

Kurz ponúka praktický prístup, ale aj reflexiu. Budete môcť objaviť množstvo odporúčaní od profesionálov, vďaka čomu budú videá kurzu ilustrované spätnou väzbou.