Tento modul je druhým zo série 5 modulov. Táto príprava vo fyzike vám umožňuje upevniť vaše úspechy a pripraviť vás na vstup do vysokoškolského vzdelávania.

Nechajte sa viesť videami, ktoré vám predstavia rôzne Newtonove zákony týkajúce sa síl, energie a množstva pohybu.

Bude to pre vás príležitosť zopakovať si základné pojmy newtonovskej mechaniky zo stredoškolského programu fyziky, získať nové teoretické a experimentálne zručnosti a rozvinúť matematické techniky užitočné vo fyzike.

Precvičíte si aj veľmi dôležité činnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní ako je riešenie „otvorených“ problémov a vývoj počítačových programov v jazyku Python.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →