Tento „mini-MOOC“ je tretím zo série piatich mini-MOOC. Predstavujú prípravu vo fyzike, ktorá vám umožní upevniť si vedomosti a pripraviť vás na vstup na vysoké školy.

Oblasť fyziky, ktorej sa tento mini-MOOC venuje, je oblasť mechanických vĺn. Bude to pre vás príležitosť osvojiť si základné pojmy stredoškolského programu fyziky.

Budete sa zamýšľať nad metodikou používanou vo fyzike, či už vo fáze experimentovania alebo vo fáze modelovania. Precvičíte si aj veľmi dôležité činnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní ako je riešenie „otvorených“ problémov a vývoj počítačových programov v jazyku Python.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  France Relance: už 500 účastníkov kurzov kybernetickej bezpečnosti!