Keďže každá situácia v oblasti ľudských zdrojov je iná, často sa pýtate: kde začať, koho kontaktovať, v akom časovom rámci, aké dokumenty vyplniť atď. Čo ak všetky tieto otázky boli len zlou spomienkou?

Osvojte si predpisy, zabezpečte a formalizujte svoje postupy

Vedúci pracovníci ACTIV vám poskytujú globálny pohľad na situáciu, aby ste si uľahčili každodenný život: praktické dokumentačné listy v kombinácii s interaktívnymi postupmi nástroja Lumio vám umožňujú primerane reagovať na akúkoľvek situáciu v oblasti ľudských zdrojov a formalizovať súvisiace postupy. Rýchlo dostanete odpovede prispôsobené vašej situácii.

Konkrétne pre každý subjekt personálneho riadenia poskytuje Správa personálu ACTIV všetky regulačné informácie v jasnom jazyku, aby plne porozumel danému subjektu. Riešenie ide ďalej, a to rozšírením podpory počas fázy implementácie o interaktívne postupy Lumio, ktoré zohľadňujú špecifiká situácie (chránený alebo nechránený zamestnanec, typ zmluvy, odpracované roky, veľkosť spoločnosti atď.). Samozrejme, keď je nevyhnutný formalizmus, personalizované dokumenty sa generujú automaticky.

Vedúci pracovníci spoločnosti ACTIV vám tiež poskytujú kolektívnu zmluvu a nakoniec úložný priestor, ktorý centralizuje informácie o zamestnancoch, ako aj postupy a