Zariadenie Hromadné prechody ou „Transco“ má za cieľ chrániť zamestnancov, ktorých pracovné miesta sú ohrozené, tým, že im ponúka zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom certifikovaných školení pripravujúcich ich na perspektívne profesie, pričom im počas tohto kurzu zabezpečuje odmenu pri zachovaní pracovnej zmluvy.

Operatívna implementácia je podrobne popísaná v obežníku ministerstva práce z 11. januára 2021. Bol distribuovaný dotknutým štátnym útvarom, ako aj aktérom zamestnanosti na územiach.

Identifikácia perspektívnych profesií Na každom území sa vypracujú zoznamy s cieľom uprednostniť financovanie ciest zamestnancov k týmto profesiám. Na regionálnej úrovni boli tieto zoznamy zostavené v poslednom štvrťroku 2020. Môžu byť rozdelené podľa oblastí zamestnanosti a doplnené v priebehu roka 2021 na jemnejšej územnej úrovni.
Tieto zoznamy sú potvrdené Crefopom a potom sú oznámené aktérom a zverejnené na webových stránkach Direccte a prefektúr.

Vyšetrovanie spisov a finančná podporaPre Transitions (ATPro) dáva pokyn a prijíma žiadosť o finančnú podporu postupu profesionálneho prechodu ako súčasť a Transco, najmä pokiaľ ide o jeho konzistentnosť a relevantnosť. To