Konkrétne bol tento inovatívny vzdelávací kurz organizovaný v troch etapách:

● 2,5-dňový úvodný modul tvárou v tvár v septembri 2019.

● Šesť voliteľných ďalších e-learningových modulov v trvaní 7 hodín, ktoré sú organizované v dvoch fázach: asynchrónny poldeň jednotlivých aktivít na vyhradenej platforme a druhý poldeň synchronizovaný s prípadovou štúdiou vo virtuálnej učebni. .
Tieto moduly by sa mohli uskutočniť medzi februárom a júnom 2020. Asynchrónny čas tak umožňuje vykonávať moduly podľa vlastného uváženia podľa jeho harmonogramu, zatiaľ čo virtuálne triedy umožňovali všetkým účastníkom napríklad stretnutie za účelom získania spätnej väzby.

● Koniec kurzu, osobné hodnotenie dlhšie ako 1 deň

63 platených stážistov z 30 štruktúr absolvovalo počas tohto školiaceho kurzu rôzne manažérske aspekty, ako sú techniky profesionálnych rozhovorov, uľahčenie stretnutí a vykonávanie spolupráce, náborový proces a integrácia zamestnancov, profesionalizácia a rozvoj zručností, prevencia pred pracovnými rizikami a nakoniec interná komunikácia.
Priemerný vzdelávací kurz nakoniec predstavoval 42 hodín, tj v priemere 2 až 3 voliteľné moduly na zamestnanca.

Všetko nové nevyhnutne vyžaduje ...