Čo je sekularizmus a čo nie je?

Princíp odluky cirkví od štátu, teda ich vzájomnej nezávislosti, bol ustanovený zákonom z 9. decembra 1905. Francúzsko je teda nedeliteľnou, sekulárnou, demokratickou a sociálnou republikou ( čl. XNUMX Ústavy č. piata republika)

Otázka sekularizmu a v širšom zmysle otázka náboženskej otázky je od konca 1980. rokov (nosenie šatiek dospievajúcimi dievčatami na vysokej škole v Creil), pravidelne kontroverznou témou vo francúzskej spoločnosti, ako aj príliš častým pojmom. nesprávne pochopené alebo nesprávne interpretované.

Najmä pre verejných činiteľov a občanov vo všeobecnosti vyvstáva veľa otázok o tom, čo je povolené alebo nie, o pojmoch základných slobôd, znakoch alebo odevoch s náboženskými konotáciami, rešpektovaní verejného poriadku, neutralite rôznych priestorov.

S absolútnym rešpektom k slobode svedomia je sekularizmus garantom „spoločného bývania“ vo francúzskom štýle, čo je koncept uznaný Európskym súdom pre ľudské práva.