Tlač priateľské, PDF a e-mail

Výber najvhodnejších zdvorilých výrazov

Pri rozhodovaní o adresovaní obchodného listu kolegovi, nadriadenému alebo klientovi nie je jednoduché určiť tú najvhodnejšiu zdvorilú adresu. Ak na to pôjdete zle, je veľké riziko rozčúliť partnera a vydávať sa za človeka, ktorý nie je príliš civilizovaný alebo ktorý sa nestará o kódexy zdvorilosti. Ak sa chcete zdokonaliť vo svojom umení korešpondencie, určite by ste si mali prečítať tento článok.

Zdvorilé výrazy pre klienta

To, akú formu odvolania použiť pre klienta, závisí od stavu vašich vzťahov. Ak neviete, ako sa volá, je možné prevziať predvoľbu „pán“ alebo „pani“.

V prípade, že neviete, či je vašim klientom muž alebo žena, máte možnosť povedať „pán / pani“.

Na konci vášho písania sú tu dva výrazy zdvorilosti voči klientovi:

 • Prijmite, pane, prejav mojich úctivých pocitov.
 • Prijmite, prosím, madam, ubezpečenie o mojom úctivom pozdravení.

 

Zdvorilé vzorce pre nadriadeného

Pri písaní niekomu s hodnosťou nadriadeného je možné použiť jeden z týchto zdvorilých výrazov:

 • Prijmite, prosím, pán vedúci, s pozdravom.
 • Prijmite, prosím, pán riaditeľ, prejav mojej hlbokej úcty.
 • Prijmite, vážená pani, prejav mojej najhlbšej úcty
 • Prijmite, prosím, pani riaditeľka, ubezpečenie o mojej úcte.
READ  Vykonajte viac pravopisného zlyhania metódou Orthodidact

 

Zdvorilé vzorce pre kolegu na rovnakej hierarchickej úrovni

Chcete adresovať poštu osobe, ktorá má rovnakú hierarchickú úroveň ako vy, tu je niekoľko zdvorilých výrazov, ktoré by ste mohli použiť.

 • Prosím, verte, pane, uistenie môjho úprimného pozdravu
 • Prijmite, prosím, vyjadrenie mojich najvernejších pocitov

 

Aké prejavy zdvorilosti medzi kolegami?

Keď adresujete list kolegovi v rovnakej profesii ako vy, môžete použiť tieto zdvorilé výrazy:

 • Prijmite, prosím, výraz môjho srdečného pozdravu.
 • Prijmite, prosím, vyjadrenie môjho bratského pozdravu.

 

Aké formulácie zdvorilosti voči osobe nižšej hierarchickej úrovne?

Ak chcete poslať list osobe na hierarchickej úrovni nižšej ako je naša, uvádzame niekoľko zdvorilých výrazov:

 • Prijmite, prosím, uistenie, s pozdravom.
 • Prijmite, prosím, madam, ubezpečenie o mojich najdrahších želaniach.

 

Aké výrazy zdvorilosti pre slávneho človeka?

Chcete si dopisovať s osobou odôvodňujúcou vysoké sociálne postavenie a neviete, aký vzorec by bol adekvátny. Ak áno, tu sú dva výrazy zdvorilosti:

 • Pri všetkej mojej vďačnosti, prosím, prijmite, pane, prejav mojej hlbokej úcty

Prosím, verte, madam, vo vyjadrenie mojej najvyššej úcty.