Tlač priateľské, PDF a e-mail

Jeden z odborov v mojej spoločnosti ma žiada, aby som zriadil miestnosť venovanú dojčeniu. Aké sú moje povinnosti v tejto veci? Môže ma zväz k takejto inštalácii prinútiť?

Dojčenie: ustanovenia Zákonníka práce

Upozorňujeme, že po dobu jedného roka odo dňa narodenia má váš zamestnanec, ktorý dojčí svoje dieťa, na tento účel jednu hodinu denne počas pracovnej doby (Zákonník práce, čl. L. 1225-30). V zariadení má dokonca možnosť svoje dieťa dojčiť. Hodina, ktorú má zamestnankyňa k dispozícii na dojčenie svojho dieťaťa, sa rozdelí na dve tridsaťminútové obdobia, jedno počas dopoludňajšej práce, druhé popoludní.

Doba zastavenia práce pre dojčenie sa určuje dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ak sa nedohodne inak, táto doba sa počíta uprostred každého poldňa práce.

Okrem toho nezabúdajte, že zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, je možné nariadiť, aby si ho zriadil v prevádzkarni alebo v blízkosti priestorov určených na dojčenie (Zákonník práce, čl. L. 1225-32) ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Zlepšite svoje techniky predaja pomocou SPIN Selling