Tlač priateľské, PDF a e-mail

Kolektívne zmluvy: zaručená ročná odmena a dva koeficienty

Zamestnanec, zdravotná sestra na súkromnej klinike, sa obrátil na pracovné tribunály so žiadosťou o mzdové upozornenie týkajúce sa zaručenej ročnej odmeny stanovenej v príslušnej kolektívnej zmluve. Jednalo sa o kolektívnu zmluvu o súkromnej hospitalizácii z 18. apríla 2002, ktorá stanovuje:

na jednej strane je konvenčná minimálna mzda pre každé pracovné miesto stanovená v tabuľkách pod hlavičkou „Klasifikácia“; počíta sa na základe bodovej hodnoty použitej na koeficienty klasifikačných tabuliek (článok 73); na druhej strane sa zavádza zaručená ročná odmena, ktorá pre každý koeficient zamestnanosti zodpovedá konvenčnému ročnému platu, ktorý nemôže byť nižší ako ročná kumulatívna hrubá zmluvná mesačná odmena a zvýšený o percento, ktorého sadzba (.... ) sa každoročne prehodnocuje (článok 74).

V takom prípade zamestnankyni pridelil klinika koeficient zvýšený v porovnaní s koeficientom, na ktorý sa podľa kolektívnej zmluvy vzťahovala. Domnievala sa, že na výpočet zaručenej ročnej odmeny mal zamestnávateľ použiť tento koeficient, ktorý jej pridelila klinika, a ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Mám právo požiadať pracovného lekára o zdravotný spis zamestnanca?